Historia

Skepparpsgården är en typisk kringbyggd skånegård av mindre storlek. Man hade plats för fyra kor och två hästar samt några får, höns och grisar. Flera hus och gårdar flyttades på 1940-talet från Ravlundafältet för att ge plats för Ravlunda skjutfält, och Skepparpsgården är en av dessa gårdar. Knäbäckshusen flyttades till Rörums strand 1955, när skjutfältet utvidgades.

De äldsta delarna är från 1700-talet. Gården är dock flyttad två gånger och har därför inte något exakt ursprungsdatum. Första gången flyttades den vid enskiftet 1820 från Skepparps by ca 2,5 km från Haväng och den andra gången i mitten av 1940-talet från det som idag är Ravlunda skjutfält. Den låg då ca 3 km nordväst om Haväng på en plats som hette Tåbrolyckan.
Den kallades för “Anders Lass gård” efter en av arrendatorerna. Det var en arrendegård under slottet Christinehofs fidekommiss ägo. Marken var mager och livet på gården var tufft. allt enligt den sista arrendatorn som besökte gården i början av 1990-talet.

Den 8 juni 1952 invigdes Skepparpsgården som Svenska Turistföreningens Vandrarhem av Dag Hammarskjöld, som var vice ordförande i STF. Hammarskjöld var en flitig besökare i Haväng och bodde då och då på Skepparpsgården när han kom från sina uppdrag som generalsekreterare i FN för att söka lite lugn och ro. Han vandrade vid havet och diskuterade livets allvar med bland andra vår gamle styrelseledamot i STF, Halvar Sehlin.

Den första tiden hade Vandrarhemmet endast tre familjerum. Resten av bäddarna var förlagda till herr- och damlogement med ca 20 bäddar i varje. Idag finns istället 12 familjerum, med totalt 50 bäddar.
År 1994 genomgick vandrarhemmet en omfattande renovering och Skepparpsgården fick bland annat de så hett efterlängtade duscharna! Vi fick dessutom vattentoaletter.

innergarden_web
Innergården tidigt 1900-tal.


Dag Hammarskjöld, FNs Generalsekreterare,
under ett av sina återkommande besök på STF Haväng.


Lindgrens länga/utemuseum