Fågellivet vid Haväng med omnejd

”Haväng – tillsammans med havet, stranden Verkeåns nedre delar, Ravlundafältet och Vitemölla strandbackar – erbjuder besökaren rika naturupplevelser alla årstider.
Fågellivet är synnerligen intressant. De vidsträckta betade torrängarna erbjuder en fristad för många arter, som får det allt svårare i vårt nutida alltmer utarmade jordbrukslandskap.
Vårens budbärare sånglärkan har t ex här täta bestånd. I landskapet trivs även den sällsynta och kanske ännu mer skönsjungande trädlärkan. Till detta har Ravlundafältet förnärvarande Sveriges tätaste bestånd av fätpiplärka.
Under flyttningstid, med rätt väder och vind, drar mängder av fåglar förbi Haväng. På våren syns norrstäckande tranor och på hösten ett imponerande antal gäss, änder, vadare, måsfåglar och rovfåglar som flyttar söderut.
Med lite tur kan man få se kungsfiskare, strömstare och forsärla i Verkeån.
Till sommarens ädlare sångfåglar hör sommargyllingen och rosenfinken. Även den sällsynta höksångaren är möjlig att finna i Ravlundafältets buskrika delar.
Intill Skepparpsgården sjunger näktergalen och kärrsångaren. Den alltmer sällsynta göktytan
håller till vid Dammåkra.

Skogsduvan hörs här och var i den äldre lövskogen. Ängshöken är gäst året om, liksom gladan och lärkfalken. Backsvalor häckar i strandvallarna. Större och mindre strandpipare, liksom storspov, häckar på skjutfältsområdet. I Flodahusdammen häckar smådopping och sångsvan.

Här finns mycket mer att upptäcka… så ta dig ut i den underbara naturen runt Haväng!
Njut av fågellivet och gör nya upptäckter!”

sanglarkanapstorspov
talgoxexsheadii
logga